Списък на участия в национални и международни проекти, конкурси и изложби: